Cennik stawki godzinowej

Cennik stawki godzinowej
Rodzaj pracy Cena bez VAT Cena z VAT
mechaniczna 210 PLN 258,30  PLN
diagnostyczna 210  PLN 258,30 PLN
blacharska 200  PLN 246  PLN
lakiernicza 200  PLN 246   PLN